Obchodní podmínky

E-SHOP POZASTAVEN OBJEDNÁVKY NEPŘIJÍMÁME - OMLOUVÁME SE DĚKUJEME.

 

Obchodní podmínky

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu.Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny internetové specializované obchody Jana Odemero. Na veškeré zboží v našem obchodu je 24 měsíců záruka

UPOZORNĚNÍ:

Souhlasem s obchodními podmínkami potvrzujete že je vám 18 let. Osobám mladším 18 let zboží na tomto e-shopu neprodáváme. Dle § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, vás informujeme, že naše služby mohou vyžadovat pro svoji správnou činnost tzv. cookies

Základní údaje

PROVOZOVATEL :           

Jana Odemero

Krupná 2170/10

Praha 412 Komořany 143 00

IČ: 87440075

Email 💌 : obchodaservis@seznam.cz

Prohlašujeme že dle Zákona - nejsme členové EET - přijímáme platby pouze převodem na účet - Nepřijímáme platbu v hotovosti.

Všechny příjmy přijímá naše společnost Jana Odemero jen převodem na bankovní účet.

Platby :

Převodem na náš účet

Na dobírku - Zboží vám doveze Česká pošta Vaší platbu nám převede na náš účet.

Objednávky přijímáme přes internetový obchod. Provozní  doba  24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Prodejce Jana Odemero není plátcem DPH

REKLAMAČNÍ ODDĚLENÍ A SERVIS:

Pracovní doba: pondělí - pátek 9 hod - 18 hod

Email pro reklamace: obchodaservis@seznam.cz

Upozornění pro majitele stránek, e-shopů a jiných médií či provozovatelů jakýchkoliv stránek, tiskovin atd. Kopírování textu s celého webu je možné pouze v případě že bude umístěn k textu HTML odkaz na naše stránky. Kopírování textu s celého webu bez našeho souhlasu je trestné a proti tomuto jednání bude právně postupováno jako nesoutěžního jednání dle § 44 obchodního zákoníku. Při nákupu v našem obchodě je vždy k zákazníkovi přistupováno dle našich obchodních podmínek a dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění.

Obrázky mají pouze informativní charakter. Běžná cena znamená výrobcem/dodavatelem doporučená koncová cena.

Záruka  na veškeré zboží je 24 měsíců záruka

Upozornění pro případ vrácení zboží a vrácení peněz.

  • V případě že vám bude vracena částka na váš účet v rámci odstoupení od smlouvy do 14 dnů nebo v případě uznané reklamace v plném rozsahu a následné vrácení plné částky.
  • Ke každému nákupu dostává zákazník dárek a ten je poté nutný vrátit v stavu v kterém vám byl přidán k nákupu.

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České Republiky. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „viz technické řešení v e-shopu“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

Platby přijímáme pouze převodem na účet. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou cena zboží včetně nákladů spojených s dodáním zboží. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.

4. USTANOVENÍ ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY V NÁHLÝCH PŘÍPADECH :

ZRUŠENÍ VAŠÍ OBJEDNÁVKY ZE STRANY NAŠEHO E-SHOPU

Prodejce si vyhrazuje právo zrušit celou objednávku nebo její část v těchto odůvodněných případech:

1) Zboží se již nevyrábí nebo nedodává.

2) Dodavatel změnil cenu nebo zvýšil náklady na zboží.

3) Zboží došlo od dodavatele poškozené, nekompletní nebo jinak neodpovídající kvalitě k prodeji.

4) Dodavatel již nemá náhle patřičnou barvu zboží, která je vystavena a požadována zákazníkem: v tomto případě e-shop objednávku zruší, vystaví jinou barvu skladem a zákazník si může objednat zboží v jiné barvě pokud mu to tak vyhovuje.

V případě že zákazník zboží již zaplatil platbou převodem na účet, jeho peníze mu budou vráceny na účet zpět.

5. USTANOVENÍ § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíšeno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal. Kupující má, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě 14 dnů. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž mu prodávající zašle prostřednictvím elektronické pošty. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího. V našem internetovém obchodě nabízíme kupujícímu možnost vrácení zboží bez udání důvodu a to na dobu 21 dnů od nákupu/od převzetí zboží/. Tuto možnost poskytujeme, protože chápeme, že kupující kupuje zboží např. jako dárek. O tuto námi nabízenou možnost musí kupující zažádat písemně prostřednictvím elektronické pošty, kde mu bude tato možnost námi odsouhlasena a zapsána do dokladu-faktury.

7. ZBOŽÍ MUSÍ BÝT PRODÁVAJÍCÍMU VRÁCENO DO 14 DNŮ OD ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY KUPUJÍCÍM

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. V případě odstoupení od smlouvy - obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

8. ZBOŽÍ SI MŮŽE KUPUJÍCÍ VYZKOUŠET A VRÁTIT HO TAKTO:

Nemělo by dojít k jeho zjevnému opotřebení. Zboží může být použito, ale je třeba myslet na náklady, které bude prodávající mít s uvedením zboží do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě. Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak prodávající má právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu pokud je zboží poškozeno. Je možné také vrátit i zboží použité, avšak dodavatel má opět právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží. V případě, že nejste spotřebitel, tedy zboží nakupujete v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti, právo na odstoupení vám nevzniká, neboť zákon tuto možnost neuvádí. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

9. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Doporučujeme kupujícímu porušení obalu fotograficky zdokumentovat a dokumentaci poskytnout prostřednictvím elektronické pošty prodávajícímu.

10. USTANOVENÍ PRO NEVYZVEDNUTÍ ZÁSILKY

V případě, že si kupující nepřevezme zásilku na dobírku bez udání důvodu a zjevných příčin, které mu v tomto bránily je prodávající oprávněn vymáhat škodu. Kupující souhlasí s vymáháním škod vzniklých tímto jednáním (prokazatelné náklady na poštovné) a se smluvní pokutou 200,- Kč (částka pokrývá zbytečné náklady na znovu přijetí zboží do systému, vystavení na webu a účetní operace s tím spojené). Tato částka bude fakturována do 14 dnů od vrácení zásilky na adresu internetového obchodu. V případě neuhrazení těchto nákladů a smluvní pokuty ve lhůtě splatnosti bude pohledávka postoupena a odprodána společnosti pro odkup pohledávek.

11. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914-1925, § 2099-2117 a § 2161-2174 občanského zákoníku). Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal, nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

12. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy (výše uvedeného emailu). Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

13. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

14. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

15.  DORUČOVÁNÍ

Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

16. ODPOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ A ZÁRUKA

Záruka se nevztahuje na běžnou údržbu výrobku, například promazání a vyčištění stroje.

Kupujícímu před prvním použitím radíme přečíst si návod k použití, který také najdete na našich stránkách u daného výrobku. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady v době 24 měsíců od převzetí zboží. Při prodeji spotřebního zboží má kupující právo uplatnit odpovědnost za vady v délce 24 měsíců od převzetí zboží. Jako záruční list slouží (potvrzení) daňový doklad – faktura. Záruka se v žádném případě nevztahuje na běžné opotřebení zboží, nebo jeho dílů, způsobené používáním. Kratší životnost zboží v takovém případě není možné považovat za vadu a nelze ji ani reklamovat. Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou tj. záruční list a potvrzení. Garance - všechny záruční reklamace, kde se závada objeví do 30 dnů od Vámi převzatého zboží, vyřešíme výměnou zboží za nový kus. Reklamované zboží zasílejte kompletní včetně příslušenství. Garance výměny zboží se v žádném případě nevztahuje na mechanické poškození. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti dodavatele za vady, včetně záruční odpovědnosti dodavatele, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2161 a násl. Občanského zákoníku). Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc při dodání nenese žádné vady. Má-li zboží vadu nebo nemá vlastnosti zboží dále dle příslušného zákona (§ 2161 Občanského zákoníku), má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo kupujícího vyplývající z odpovědnosti za vady - tj. záruční odpovědnost,  uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese:

Jana Odemero

Krupná 2170/10

Praha 412 Komořany 143 00

IČ: 87440075

Email 💌 : obchodaservis@seznam.cz

Reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve velmi složitých situacích max. do 3 pracovních dnů. Informaci o doručení a zahájení reklamace vám zašleme emailem. Reklamace včetně závady bude poté vyřízena nejpozději do třiceti 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako kdyby se jednalo o závadu, kterou nelze odstranit. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, kde byla věc zakoupena. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného v nutné výši - náhradu nutných nákladů, které vznikly v souvislosti s reklamací. V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu nákladů spojených s vyřízením reklamace a také ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které mu vznikly, pokud se však ze strany kupujícího nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá usuzovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je obsahem a také jaký je způsob vyřízení. Dále prodávající vydá kupujícímu pomocí e-mailu potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace. Pro případ zamítnuté reklamace dodavatel spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy. Prodávající zašle vyřízení reklamace emailem tj. elektronickou cestou.

Záruka se nevztahuje na:

Záruční podmínky se řídí § 2165 občanského zákoníku. Poruchy způsobené vyšší mocí. Poruchy a vady způsobené náhodným poškozením jinými okolními živly (požár, povodeň a jiné), taky poruchy způsobené neoprávněným zásahem uživatele - návod je u každého výrobku na stránkách internetového obchodu. Poruchy způsobené nedbalou manipulací (pád při přenosu a jiné). Spotřební materiál. Jde o součástky opotřebované provozem a jejich nutná pravidelná výměna. Podmínkou reklamace v době záruky je dodání kompletního výrobku v spolu s paragonem, nebo fakturou s dokladem o zaplacení. Kupující je povinen na své náklady provádět údržbu, prohlídky a čištění výrobku (pokud je to požadováno). Pro realizaci reklamace je kupující povinen doručit zařízení do sídla firmy (prodávajícího). Prodávající nenese odpovědnost za případnou újmu na zdraví, nebo majetku, vzniklou z důvodu špatné obsluhy nebo nevhodné manipulace se zařízením. Prodávající neodpovídá za špatný a výkonu neúměrný chod výrobku, způsobený nesprávnou obsluhou nebo použitím na nevhodném zařízení.

REKLAMACE A REKLAMAČNÍ ŘÁD 

Zakoupili jste u nás zboží, a po nějaké době přestalo pracovat k Vaší spokojenosti? Jak tedy postupovat v tomto případě, když chcete reklamovat zboží  zakoupené v našem internetovém obchodě? Vaši reklamaci vyřešíme v nejkratší době, nejpozději však do 30 dnů od doručení reklamace, jak nám ukládá zákon. Jak tedy reklamovat? Výrobek můžete zanést nebo zaslat na naši výše uvedenou adresu. Prostřednictvím elektronické pošty Vám zašleme reklamační list na Vaši elektronickou adresu.

  • CO S VÝROBKY, KTERÉ BUDOU MÍT NEODSTRANITELNOU VADU?

Pokud bude reklamované zboží posouzeno jako předmět s neodstranitelnou vadou, potom si můžete vybrat, zda budete požadovat vrácení zaplacené částky nebo zboží vyměnit za nový nebo jiný výrobek. Reklamované zboží se stává zbožím s neodstranitelnou závadou i tehdy, uplyne-li 30 dní od data, kdy byla reklamace doručena do sídla firmy (prodávajícího). V takovém případě máte stejná práva výměny zboží nebo vrácení peněz.

  • NÁKLADY SPOJENÉ S VAŠÍ REKLAMACÍ?

Pokud je Vaše reklamace oprávněná, máte právo na náhradu nutných nákladů spojených s vyřizováním reklamace.Jedná se o základní poštovné nutné k zaslání zboží k opravě do sídla firmy (prodávajícího).

  • NEOPRÁVNĚNÁ A NEUZNANÁ REKLAMACE

Nárok na náhradu těchto nákladů, ale nemáte v případě, že bude Vaše reklamace odmítnuta a považována za neoprávněnou. Máte-li jakékoliv dotaz ohledně postupu při reklamaci nebo chcete zjistit, jaký je stav reklamace, můžete zaslat dotaz na výše uvedený email nebo volejte výše uvedený tel. kontakt. Rádi Vám poradíme!

  • MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ REKLAMACE

Dle zákona vstupuje platnost dne 1.2 2016 možnost mimosoudního řešení. V případě že nejste spokojeni s vyřízením reklamace máte právo řešit reklamaci mimosoudně. Dozor nad mimosoudním řešením má na starosti Česká obchodní inspekce. Podrobné informace o zahájení a postupu mimosoudního řešení naleznete na těchto stránkách zde.

  • ODPOVĚDNOST ZA INFORMACE

Provozovatel e-shopu se zříká odpovědnosti za věcné a technické nepřesnosti či chyby a si vyhrazuje právo na změny a úpravy bez předchozího upozornění. Provozovatel e-shopu nenese vůči jiným subjektům odpovědnost za přímé i nepřímé následky škod, vzniklé použitím informací získaným prostřednictvím námi provozovaného e-shopu. Provozovatel nenese v žádném případě následky ušlého zisku a vzniklých nákladů provozem nebo ukončením či přerušením činnosti. Prohlížení a utvoření objednávky na našich stránkách je zdarma. Náklady na provoz internetu, který zákazník používá, hradí sám svému provozovateli a poskytovateli internetu. Rozumí se tím, že máte vlastní počítač a vlastní připojení k internetu, které hradíte svému poskytovateli tohoto připojení.

  • SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ PRO FIRMY, NÁKUP ZBOŽÍ NA IČO

Nákup na ičo se řídí dle obchodního zákoníku. Nákupem na IČO se rozumí, že podnikatel má uvedeno na faktuře IČO. Při tvorbě objednávky uvedl údaje své firmy a IČO. Jako podnikatelé uskutečňujete své nákupy v režimu obchodního zákoníku. Smluvní vztah : reklamace, odstoupení od smlouvy a další se řídí dle obchodního zákoníku.

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

18. POUČENÍ

Pokud tyto podmínky odporují v některém ustanovení obecně platným právním předpisům České republiky, platí nadřazené právní předpisy a ustanovení v těchto podmínkách je neplatné. V případě, že je část těchto obchodních podmínek v rozporu s právními předpisy ČR (např. v důsledku novely zákona), platný je právní řád ČR a daná část obchodních podmínek je neplatná.

19. UPOZORNĚNÍ NAŠEHO INTERNETOVÉHO OBCHODU

Registrace a certifikáty dle zákona. Veškeré certifikáty a registrace jsou k nahlédnutí na vyžádání. Barva zboží se může lišit od fota o 10%. Zboží je před odesláním vyzkoušeno, aby byla zaručena 100% funkčnost. Reklamace na zboží se vyřizuje do 30 dnů dle zákona. Zboží není vhodné pro osoby mladší 18 let. Upozornění: Součástí obchodních podmínek jsou níže uvedené odkazy pro podrobné vysvětlení.

 

Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní License.