Jak připojit hadici k plynovému vařiči

Jak připojit plynový vařič na PB

 

Připojení hadice plynového vařiče k plynové bombě by mělo být prováděno pouze kvalifikovaným technikem, který má zkušenosti s manipulací s plynovými zařízeními a znalosti o bezpečnostních postupech.

Pokud si nejste jisti, což zahrnuje i to, že nevíte, zda máte správnou hadici a připojovací zařízení, nedoporučuji vám pokračovat v procesu připojování hadice k plynové bombě.

Pokud jste kvalifikovaný technik a máte potřebné znalosti, měli byste nejprve zkontrolovat, zda jsou vaše připojovací zařízení a hadice v dobrém stavu a jsou vhodné pro použití s plynem, který chcete použít.

Dále byste měli zkontrolovat, zda jsou ventily na obou stranách otevřené a zda jsou správně uzavřeny, pokud je potřeba. Poté byste měli připojit hadici k ventilu na plynové bombě a pevně ji utáhnout.

Ujistěte se, že je hadice správně připojena a není volná.

Poté můžete připojit druhý konec hadice k plynovému vařiči a pevně ji utáhnout.

Po připojení hadice k plynovému vařiči byste měli otestovat spojení tím, že otevřete ventil na plynové bombě a zkontrolujete, zda je plyn správně proudí skrze hadici a do vařiče.

Pokud se objeví nějaký problém, ihned uzavřete ventil na plynové bombě a zkontrolujte všechny spoje.

Pokud problém přetrvává, měli byste kontaktovat kvalifikovaného technika.

 

Akce plynový vařič na PB

 

Plynové vařiče na PB nejlevnější

 

Akce plynový přenosný vařič na PB + 4 kartuše

Plynový přenosný vařič na PB

Akce plynový vařič na bombu + 8 kartuší