Plynová kartuše

Plynová kartuše 400 ml
Plynová kartuše 400 ml
Cena:35
Ihned skladem

➡ DOPRAVNÉ LEVNĚ od 89 Kč

Osobní odběr Praha 4

Servis dotazy➠ ☎ 704064080

Odesíláme po celé ČR i SR

Plynové kartuše 227 g - 400 ml do hořáků, vařičů, topení, grilů a kempingových chladniček na plynové kartuše.

 

Pro jaké plynové zařízení použijeme plynové kartuše 227 g/400 ml ?

 

Plynové hořáky.

Kempingové plynové vařiče.

Kempingové plynové grily.

Kempingové plynové topení.

Chladící boxy na kartuše.

 

Plynové kartuše použití

 

Technické údaje pro plynové kartuše.

 

CE certifikace UN 2037 pro prodej v EU.

Typ : MSF - 1a : 227 g UN 2037 gas cartridge

Váha 227 g

Obsah kartuše je 220 g plynu

Velikost plynové kartuše je 20,5 cm

Průměr plynové kartuše je 6,7 cm

Průměr hrdla kartuše je 4,4 cm

Vnitřní průměr hrdla kartuše je 24,5 cm

Průměr tlakové kovové středové tyčky je 3 mm

Šířka výřezu na usazení kartuše měří 1 cm

 

Informace pro spotřebitele dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

 

Manipulace je zakázána nezletilým osobám 18 let. Před výměnou kartuše odstranit v okolí veškeré zdroje výbuchu a požáru. Kartuše chránit na místě nepřístupném dětem. Kartuše neodhazujte do běžného odpadu. Kartuše při přepravě chránit proti pádu nebo poškození. Kartuš převážejte v boxu/krabici která bude chránit kartuše před poškozením. Skladování kartuší na delší dobu zajistěte např. v boxu na místě nedostupné dětem a osobám mladší 18 let. Je zakázáno vhazovat kartuše do ohně a míst tepelného záření a přímého ohně. Pokud dojde k poškození kartuše odneste ihned kartuše na specializované místo určené obcí, městem atd. V případě většího rozsahu poškození kontaktuje ihned a informujte požární nebo policejní útvar. Nikdy nevyhazujte kartuše do kanalizace nebo na jiná místa v přírodě, v lese, u vody apod. Pro plynové kartuše platí viz níže stanovené zákony ČR. Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 246/2001 Sb. o obecné požární bezpečnosti. ČSN 38 6405 Plynová zařízení. Zásady provozu ČSN EN ISO 13769 Lahve na plyny. Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006. Vyhláška MZV č. 64/1987 Sb. o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR). Předpisy na provoz plynových zařízení určuje také obecná vyhláška daného města. Doporučujeme zjistit nařízení místních vyhlášek, zveřejněných na místních obcích. Spotřebitel je povinen dodržovat bezpečnostní předpisy.

Plynové kartuše vedeme v různých akcích a zajímavých cenách.

 

Blogspot: plynové kartuše

 

Další prodejní nabídka našeho specializovaného obchodu.

 

Plynová kartuše

Plynová kartuše 400 ml balení 4 ks

Plynová kartuše 400 ml balení 8 kusů

Akce plynová kartuše 400 ml balení 16 kusů